90. Posiedzenie Sejmu RP (POwieści z Wiejskiej)

poprawka 90. Fotograf-Tomasz-Dziedzic21 90. pos.

Posiedzenie nr 90 w dniu 08-04-2015 (1. dzień obrad)

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266)

 

POSEŁ SPRAWOZDAWCA JÓZEF LASSOTA:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji dotyczące zmiany ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

    Sprawa dotyczy bezpieczeństwa, jest to więc niezwykle ważne, tym bardziej że zbliża się okres letni, kiedy to wielu z nas, wielu obywateli będzie korzystało z akwenów wodnych, będzie również w ten sposób spędzało czas, który powinien być okresem radości i odpoczynku. Tymczasem, jak się okazuje, statystyki są niestety bardzo bolesne, gdyż co roku ginie kilkaset osób z powodu utonięcia. W roku 2013 to było 709 osób, w roku 2014 ok. 500 osób, a więc bardzo dużo ludzi w ten sposób traci życie. Jak wynika ze statystyk policyjnych, większość ludzi tracących życie to młodzi mężczyźni, którzy niestety korzystali z kąpieli czy uprawiali sporty wodne po spożyciu alkoholu. Stwarzają więc oni niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale również dla pozostałych korzystających z wody, a wiadomo, że przy upale np. dwudziestopięcio- czy trzydziestostopniowym wypicie nawet jednego piwa bardzo różnie może wpływać na organizm i nie można tego pominąć.

    Nowelizacja ustawy polega na doprecyzowaniu zapisów w trzech artykułach, które do tej pory były w sposób niejednoznaczny sformułowane, jak również w pewnym sensie na zaostrzeniu sankcji, jeśli chodzi o penalizację, w stosunku do osób, które w stanie nietrzeźwości czy po spożyciu alkoholu korzystały z akwenów wodnych. Dotychczas obowiązuje zapis w brzmieniu: Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol. Czyli zabrania się tego w pełnym zakresie, a przypomnę, że stan po użyciu alkoholu zgodnie z definicją kodeksową, z parametrem kodeksowym, to od 0,2 do 0,5‰ w organizmie – powyżej 0,5‰ to jest już stan nietrzeźwości. Natomiast jeśli chodzi o obowiązek czy właściwie możliwość usunięcia z obszaru wodnego statku lub innego obiektu pływającego, to przepis art. 30 obecnie obowiązującej ustawy mówi o tym, że taka możliwość jest wtedy, gdy prowadzi go osoba w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol. A więc tak naprawdę, jeśli ktoś jest nietrzeźwy – bo stan po użyciu alkoholu, przypomnę, to jest od 0,2 do 0,5 – jeśli jest to powyżej 0,5, to przepis właściwie nie daje dzisiaj podstaw do tego, żeby taki statek usunąć z akwenu wodnego, co jest pewnym niedopatrzeniem. Podobnie jest w przypadku art. 35, gdzie jest mowa o penalizacji. Przepis mówi dziś, że można tylko ukarać grzywną osoby, które są w stanie nietrzeźwości, a więc mają powyżej 0,5‰. Na to zwracali uwagę również funkcjonariusze Policji. Te zapisy pokazują, że właściwie panuje w tym zakresie pewien bałagan.

    W związku z tym komisja proponuje, aby w tych trzech artykułach, a więc art. 7, art. 30 ust. 1 i w art. 35, zastosować jednolite określenie dotyczące osoby będącej w stanie po spożyciu alkoholu. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń proponuje się, aby w tych trzech artykułach była mowa o osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli ktoś jest w stanie po użyciu alkoholu, ma powyżej 0,2, bez określania górnej granicy, jest osobą, która może być ukarana, a statek może być usunięty z akwenu wodnego.

    Taka propozycja spowoduje niewątpliwie pewne uporządkowanie i da funkcjonariuszom możliwość skutecznego działania i egzekwowania przepisu. Tym samym niewątpliwie powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Dziękuję bardzo.

 Posiedzenie nr 90 w dniu 08-04-2015 (1. dzień obrad)

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266)

 

POSEŁ JÓZEF LASSOTA:

Dziękuję, panie marszałku.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po pierwsze, chciałbym podziękować za to jednolite stanowisko. Jak się okazuje, w sprawach ważnych, a bezpieczeństwo jest niewątpliwie taką ważną sprawą, Sejm potrafi mówić jednym głosem, z czego bardzo się cieszę. Cieszę się, że ta istotna sprawa, może nie tak obszerna w zapisach, ale bardzo istotna, znalazła zrozumienie.

Myślę, że warto poświęcić na to czas, nawet jeśli dzięki temu zostałoby ocalone życie jednej osoby. Natomiast chciałbym powiedzieć dwa zdania na poruszany tu przez posłów temat dotyczący przebywania w wodzie osób nietrzeźwych. Dlaczego nowelizacja tej ustawy dotyczy tylko osób, które prowadzą statek wodny? Otóż dlatego, że będąc w stanie po użyciu alkoholu, stwarzają zagrożenie dla innych osób – czy to znajdujących się na tym statku, czy w innym obiekcie, czy też przebywających w wodzie. Natomiast trzeba by się zastanowić, czy faktycznie zastosować podobny przepis również wobec tych osób, które po wypiciu piwa czy innego alkoholu pływają w wodzie. Na pewno nie powinny tego robić. Chodzi o to, że wypicie alkoholu nie jest zabronione – tak jak w przypadku osób znajdujących się na drodze, na lądzie – natomiast zabronione jest wtedy, kiedy taka osoba zakłóca porządek czy też zagraża bezpieczeństwu. Jest to na pewno sprawa, którą należałoby rozważyć. Warto by było doprowadzić przynajmniej do tego, aby była świadomość, że do wody nie należy wchodzić po użyciu alkoholu lub innego środka, bo przez to można zagrażać innym, ale przede wszystkim samemu sobie, co też jest tragedią dla pozostałych.

Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję, panie ministrze.